Sau khi dùng 5 hộp thấy màu tóc nâu đen hơn, giảm xơ rụng

Posted on 17. Oct, 2017 by in

Tóc tôi bị bạc sớm và rụng khá nhiều, sau khi đã sử dụng 5 hộp thấy màu tóc được cải thiện rõ rệt, tóc trở nên nâu đen hơn, giảm xơ rụng và mát trong người. Tôi sẽ sử dụng tiếp 3 hộp cho đủ thành liệu thứ hai để có được hiệu quả tốt nhất.

Comments are closed.