thuốc Hà thủ ô viên uống đỏ Ka – Tâm Dược

Posted on 25. Dec, 2014 by in Sản phẩm

cao viên hà thủ ô đỏ ka

Hà thủ ô viên Ka – Tâm Dược uống với nước, có loại  250v/chai, 500v/chai. Tên khoa học: Poligonum mutiflorum Thành phần: Tinh chế từ củ Hà thủ ô đỏ, 100% thiên nhiên CÔNG DỤNG: Đen râu tóc, hỗ trợ trị […]

Đọc thêm →

Bột Hà Thủ Ô Đỏ hoà tan Ka – Tâm Dược

Posted on 24. Dec, 2014 by in Sản phẩm

cao bột hà thủ ô đỏ ka

Loại Bột hà thủ ô đỏ (cao khô) này có thể hoà tan, đóng chai 180g / 300g. Tên khoa học: Poligonum mutiflorum, Thumb Thành phần: Trích tinh củ Hà thủ ô đỏ, hoàn toàn thiên nhiên CÔNG DỤNG: Làm đen […]

Đọc thêm →